Home
Wie zijn wij
Wat doen wij
Waarom advies?
Vergunningen?
Projecten
Links
Contact
Meer informatie


        2/4

Dit gaat uit van de zogenoemde ‘verblijfsgebied’ in de woning, dat 55% van het gebruiksoppervlak kan beslaan. Gebruiksoppervlak betekent alle ruimte in huis, die hoger is dan 1.50 m. In het het vrij-indeelbare verblijfsgebied (alles hoger dan 2.40 m) kan men zonder bouwvergunning zijn gang gaan, mits ook hier maar aan de eisen van het Bouwbesluit wordt voldaan.

Bouwen met verplichte aanmelding
Bouwactiviteiten van grotere omvang moeten wel bij de gemeentelijke Bouw-en Woningtoezicht worden aangemeld., maar kunnen zonder vergunning worden uitgevoerd.
De gemeente kan achteraf controleren of aan de eisen is voldaan en er consequenties aan verbinden als dat niet het geval is. Ook meldingplichtige werken moeten voldoen aan de technische eisen uit het Bouwbesluit.

Bouwen met een vergunning
Voor alle overige bouwwerken moet een bouwvergunning worden aangevraagd voordat men aan het werk gaat. De aanvraag moet bij de dienst Bouw-en Woningtoezicht worden ingediend. Wie begint voordat de vergunning is verleend, loopt de kans dat de bouw wordt stilgelegd en dat er een proces-verbaal wordt opgemaakt. Bij de aanvraag moeten altijd tekeningen worden overgelegd, die volgens de eisen van het Bouwbesluit zijn vervaardigd.
Dergelijke tekeningen vragen een deskundige hand en daarom kan men de aanvraag het best overlaten aan de architect of aan een gespecialiseerd bureau. Deze moet op het aanvraagformulier wel aangeven, dat hij namens zijn opdrachtgever handelt.


< vorige | volgende >
 
Algemene voorwaarden || Website powered by A-side media