Home
Wie zijn wij
Wat doen wij
Waarom advies?
Vergunningen?
Projecten
Links
Contact
Meer informatie


        1/4

Sinds de invoering van het nieuwe bouwbesluit is het voor particulieren bijna onmogelijk om zelfstandig een bouwvergunning te verkrijgen.
Een huis bouwen zonder vergunning van de gemeente is ondenkbaar. Voor verbouwingen, ook binnenshuis, moet eveneens vaak een bouwvergunning worden aangevraagd. Dat heeft alles te maken met de veiligheid, de esthetiek en de afspraken over leven, bouwen en wonen.
Het gaat daarbij om eisen, die in het Bouwbesluit en in de bestemmingsplannen van de gemeenten zijn vastgelegd. Toch zijn de regels de afgelopen jaren flink versoepeld. In een aantal gevallen hoeft men onder bepaalde voorwaarden geen bouwvergunning meer aan te vragen. De overheid heeft namelijk een onderscheid gemaakt tussen vergunningsvrije bouwwerken, meldingplichtige bouwwerken en bouwwerken waar een vergunning voor verreist is. De voorwaarden staan uitgebreid omschreven. Het kan nooit kwaad om zich vooraf eens bij de dienst Bouw – en Woningtoezicht te oriënteren  op de haalbaarheid van de plannen. Dan wordt ook duidelijk in welke van de drie bovengenoemde categorieën het plan valt. Maar of er nu met of zonder vergunning wordt gebouwd, in ieder geval moet men zich houden aan de technische eisen in het Bouwbesluit. Die gelden voor heel Nederland; dit in tegenstelling tot de specifieke eisen van de gemeenten. Deze kunnen van plaats tot plaats verschillen.

Bouwen zonder vergunning
Een bouwvergunning is niet nodig voor kleine bouwwerken en verbouwingen, die geen ingrijpende gevolgen hebben voor de directe omgeving. Deze blijven doorgaans binnen strikte hoogte –en oppervlakte-eisen. Zo kan ook normaal onderhoud zonder bouwvergunning worden uitgevoerd. Bij binnenwerk moet men wel oppassen dat de verbouwing geen draagconstructies aantast. In dat geval is er alsnog een bouwvergunning nodig. Dit geldt in het bijzonder voor woningen die nog onder het vorige Bouwbesluit werden gebouwd. Daarin waren de eisen gebaseerd op de vertrekken in een woning. Na oktober 1992 gebouwde woningen vallen onder het nieuwe Bouwbesluit.

volgende >
 
Algemene voorwaarden || Website powered by A-side media