Home
Wie zijn wij
Wat doen wij
Waarom advies?
Vergunningen?
Projecten
Links
Contact
Meer informatie


        2/4


Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is een breed begrip en heeft betrekking op alle fasen van het bouwproces en op de gehele levensduur van het gebouw. Het strekt zich ook uit tot buiten het gebouw, zoals de infrastructuur en de gebouwde omgeving. Duurzaam bouwen wil zeggen dat de belasting van het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt; vanaf het ontwerp, tijdens de bouw, tijdens gebruik en bij de sloop. Duurzaam bouwen geldt voor alle sectoren. Het betekent vooral een integrale benadering. Elementen daarin zijn energie, water, groen, verkeer & vervoer, materialen en bouw-, sloop- en huishoudelijk afval. Maar ook gezondheid, comfort en veiligheid.

Installatietechniek
Binnen de integrale benadering hoort vanzelfsprekend ook de installatietechniek. Het bouwkundig gedeelte en de installatietechniek moeten naadloos op elkaar aansluiten. Een goed bouwkundig ontwerp houdt rekening met de installatie van duurzame energiesystemen zoals Energydaken (zonther­mische installaties), zonnepanelen (zonlicht installaties), gesloten Energyheipalen of open ondergrondse energie­opslagsystemen. Voor de omzetting van energie worden warmtepompen ingezet en voor de afgifte een laagtemperatuur-verwarmingssysteem in de gebouwen. De installatietechniek heeft dus al in de conceptfase een zeer belangrijke inbreng.

Duurzaam energiegebruik
Trias EnergeticaDuurzaam energiegebruik gaat uit van een drie-stappen­strategie, ook wel Trias Energetica genoemd. Met behulp van dit model wordt een gebouw, industrieterrein of woonwijk gezien als een black box waar stromen in- en uitgaan. Het doel is die stromen zo optimaal mogelijk te benutten.

  • Voorkom energieverbruik
  • Gebruik zoveel mogelijk duurzame energie
  • Gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk

< vorige | volgende >
 
Algemene voorwaarden || Website powered by A-side media